DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
5661 03/CT-UBND 01/02/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước
5662 119/QĐ-UBND 01/02/2010 Về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010
5663 03/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
5664 01/CT-UBND 21/01/2010 Về việc tổ chức “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Dần năm 2010
5665 02/2010/QĐ - UBND 19/01/2010 Về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010 - 2015 của tỉnh Hoà Bình
5666 01/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Về việc Ban hành Quy chế trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
5667 01/CT-BTTTT 14/01/2010 Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2010
5668 20/CT-UBND 31/12/2009 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
5669 21/CT-UBND 31/12/2009 Về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2010
5670 41/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
5671 42/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
5672 2600/TTg-KTTH 30/12/2009 Đẩy mạnh xuất khẩu kiểm soát nhập siêu
5673 43/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
5674 34/CT/TU 28/12/2009 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2010
5675 20/CT-CTUBND 22/12/2009 Về việc cấm sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo
5676 2571/QĐ-UBND 18/12/2009 Quyết định thành lập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Binh
5677 51/2003/QĐ-TTG 15/12/2009 Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2003-2005
5678 22/2007/QĐ-UBND 15/12/2009 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà bình
5679 37/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
5680 137/2009/NQ-HĐND 10/12/2009 Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010