DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
521 1290/QĐ-UBND 16/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
522 14/QĐ-UBND 14/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
523 59/TB-STC 14/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
524 85/QĐ-SXD 13/06/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
525 1789/SXD-KT&VLXD 09/06/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
526 1242/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
527 1229/QĐ-UBND 08/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
528 1202/QĐ-UBND 07/06/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
529 1199/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định điều chỉnh hình thức thuê đất tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Linh thuê đất
530 13/QĐ-UBND 05/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
531 1177/QĐ-UBND 05/06/2023 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2023 – 2024
532 54/TB-STC 05/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu, khí gas hóa lỏng LPG thành phẩm của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
533 1156/QĐ-UBND 02/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn
534 12/QĐ-UBND 31/05/2023 Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
535 1134/QĐ-UBND 31/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
536 24/TB-ĐG 31/05/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
537 94/TB-SYT 30/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 28/5/2023)
538 1296/VNNIC 29/05/2023 Phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “⋅vn”
539 758/UBND-KTN 29/05/2023 Về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đấu giá đất tại xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn
540 175-KH/TU 26/05/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"