DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
501 19/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
502 18/QĐ-UBND 03/07/2023 Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình điện lực có cấp điện áp đến 110kV trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
503 2178/SXD-QLN&TTBĐS 30/06/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý II/2023)
504 17/QĐ-UBND 30/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
505 38/QĐ-UBND 29/06/2023 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
506 1411/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định Về việc thay thế Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Hòa Bình và Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp để thực hiện dự án Khu dân cư khu phố Yên Phong (trước đây là khu phố 10), thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
507 1410/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy xây dựng hạ tầng khu dân cư mới xã Yên Bồng để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Quyết Tiến, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy
508 1409/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Dự án nhà ở công nhân và Dịch vụ công nghiệp Quang Tiến thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp tại xóm Trung Mường, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình
509 1404/QĐ-UBND 28/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
510 1868/TB-SGTVT 28/06/2023 Thông báo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S hoạt động trở lại
511 29/TB-ĐG 27/06/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
512 241/TB-CAT-PTM 26/06/2023 Quyết định thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ công đồng doanh nghiệp trong lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình
513 1338/QĐ-UBND 23/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ
514 15/QĐ-UBND 23/06/2023 Quyết định Bãi bỏ Điểm d, Khoản 3, Điều 11 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 4/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
515 65/TB-STC 22/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính (ngày 22/6/2023)
516 36/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại thị trấn Lương Sơn, xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.
517 1027/QĐ-UBND 19/06/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
518 1306/QĐ-UBND 19/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
519 1729/TB-SGTVT 19/06/2023 Hiệu lực thi hành và nội dung Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
520 1305/QĐ-UBND 16/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hoà Bình