DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
461 274/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nhà ở Núi Đũa, Núi Bát ( đường vào Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Cao Phong) tại khu 2, thị trấn Cao, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
462 275/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch Lạc Thủy Natural resort tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy , tỉnh Hòa Bình
463 115/QĐ-SXD 13/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
464 81/TB-STC 13/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
465 242/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó CHủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
466 243/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
467 244/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
468 245/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
469 246/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
470 247/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
471 249/NQ-HĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
472 250/NQ-VHĐND 13/07/2023 Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
473 1550/QĐ-UBND 12/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
474 5807/VPUBND-NVK 12/07/2023 Hỗ trợ truyền thông cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2023
475 1100/UBND-KTN 10/07/2023 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
476 2294/SXD-KT&VLXD 10/07/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
477 1529/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH TPP Phú Thành thuê đất đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì carton tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy
478 1528/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần INA thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu công nghệ cao tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy
479 1526/QĐ-UBND 10/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình
480 1521/QĐ-UBND 10/07/2023 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (giai đoạn 3, 4)