DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
421 1761/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Sếu, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
422 1755/QĐ-UBND 03/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
423 2718/SNV-CCHC 03/08/2023 Về việc đăng tải dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh
424 264/TA-LS 02/08/2023 Đăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích
425 1745/QĐ-UBND 02/08/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng khu tái định cư xóm Văn Minh, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình
426 1737/QĐ-UBND 01/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
427 3867/CTHBI-QLN 31/07/2023 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế.Quý II.2023
428 1727/QĐ-UBND 31/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
429 1714/QĐ-UBND 28/07/2023 Quyết định điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh thuê đất tại tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình
430 1707/QĐ-UBND 28/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
431 44/QĐ-UBND 25/07/2023 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở khu A tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy.
432 1669/QĐ-UBND 25/07/2023 Quyết định Quy định một số chỉ tiêu làm căn cứ xác định giá đất cụ thể của các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
433 84/TB-STC 25/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
434 1768/CAT-PC07 19/07/2023 Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử công trình vi phạm quy định về PCCC
435 266/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 ( bổ sung lần 2)
436 265/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ( bổ sung lần 2)
437 265/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ( bổ sung lần 2)
438 259/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
439 270/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức chi đối mới một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và cưỡng chế kiểm điểm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
440 268/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức thưởng vượt thu điều tiết tiền sử dụng đất đối với huyện Lương Sơn, huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2023 - 2026