DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
361 287/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hòa Bình năm 2023
362 286/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023.
363 285/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2023.
364 284/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện, Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
365 283/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 3)
366 282/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 3)
367 281/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024.
368 280/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình.
369 279/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
370 278/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình (đợt 3); giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.
371 1966/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại các xã, thị trấn, huyện Lạc Thủy
372 1948/QĐ-UBND 25/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
373 1942/QĐ-UBND 25/08/2023 Quyết định thu hồi đất và cho Công ty TNHH Trường Thành thuê đất tại xã Mông Hóa và phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình
374 1943/QĐ-UBND 25/08/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Lương Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn
375 1944/QĐ-UBND 25/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
376 1947/QĐ-UBND 25/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại thị trấn Lương Sơn, xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
377 1938/QĐ-UBND 24/08/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Lozyvina thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất giấy và bao bì giấy công suất 200.000 tấn/năm tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
378 1908/QĐ-UBND 22/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
379 1907/QĐ-UBND 22/08/2023 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình năm 2023
380 2911/CV-QLNS 22/08/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước