DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
221 2859/QĐ-UBND 07/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
222 2858/QĐ-UBND 07/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
223 64/TB-ĐG 06/12/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
224 65/TB-ĐG 06/12/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
225 2833/QĐ-UBND 06/12/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xóm Cuốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn
226 3757/TB-SGTVT 05/12/2023 Về việc đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 bằng vật liệu giấy bìa
227 2790/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thực thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lương Sơn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hoà Bình
228 2791/QĐ-UBND 01/12/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) 94.500,1 m2 cho Công ty Cổ phần đầu tư Phương Đông Hòa Bình để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang, thành phố Hòa Bình
229 198/TB-ĐGLV 01/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
230 2785/QĐ-UBND 30/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
231 2777/QĐ-UBND 30/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
232 2777/QĐ-UBND 30/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
233 2776/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp).
234 2781/QĐ-UBND 30/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
235 2774/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Lương Sơn để thực hiện công trình Xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các dự án trên địa bàn xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
236 2764/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên du lịch và nghỉ dưỡng Mai Châu HIDDEN CHARM thuê đất thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng - Văn hóa Mai Châu tại xã Nà Phòn, huyện Mai Châu
237 2768/QĐ-UBND 29/11/2023 Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất (đợt 1) cho UBND thành phố Hòa Bình để thực hiện Dự án Khu nhà ở phường Thái Bình (Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thái Bình) tại phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình
238 2769/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình để xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Châu
239 63/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
240 62/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)