DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
181 332/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)
182 334/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
183 352/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
184 350/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án đường giao thông liên xã từ xóm Đằng Long, xã Hùng Sơn huyện Kim Bôi đi xóm Vai Đào, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn
185 307/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
186 2872/QĐ-UBND 08/12/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Mai Châu thực hiện dự án Quy hoạch khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Văn, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu
187 323/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
188 345/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Đường liên xã từ xóm Thung, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đi xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong (trước kia là Đường liên xã từ xóm Thung, xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc đi xóm Chiềng, xã Thung Nai, huyện Cao Phong).
189 337/NQ-VPĐĐBQH&HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Khu đô thị Tân Vinh (Next Valley) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
190 330/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hòa Bình
191 310/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
192 336/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1)
193 346/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xóm Mó Nẻ, Lau Bai thuộc dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ sông Đà, huyện Đà Bắc
194 331/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu công nghiệp Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (nay là Thành phố Hòa Bình)
195 333/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B
196 353/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
197 4692/TB-SNV 08/12/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023
198 312/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Hoà Bình quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hoà bình
199 313/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết ban hành Quy định mức bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở
200 315/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024