DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 1991/TB-CTHBI-QLN 25/04/2024 Về việc công khai Người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024
2 450/CTHBI-QLN 25/01/2024 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế đến 31/12/2023
3 4860/TB-CTHBI 19/10/2023 Về việc công khai Người nộp thuế nợ thuế
4 3867/CTHBI-QLN 31/07/2023 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế.Quý II.2023
5 4977/TB-CTHBI 07/11/2022 Chương trình trao thưởng "Hóa đơn may mắn" Quý II và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6 4828/CTHBI-QLN 26/10/2022 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế
7 3648/CTHBI-QLN 26/07/2022 Công khai Người nộp thuế nợ thuế
8 2024/CTHBI-QLN 25/04/2022 V/v Công khai Người nộp thuế nợ thuế
9 4437/CTHBI-QLN 23/07/2021 vv công khai doanh nghiệp nợ thuế
10 2148/CTHBI-QLN 28/04/2021 công khai doanh nghiệp nợ thuế
11 688/CTHBI-QLN 26/02/2021 vv công khai doanh nghiệp nợ thuế
12 6306/CT-QLN 27/10/2020 Công văn vv công khai doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng
13 3297/TB-CT 03/07/2019 Thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình năm 2019
14 1255/TB-CT 05/04/2019 Thông báo bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo theo tổ chức bộ máy mới
15 1108/TB-CT 29/03/2019 Thông báo Thay đổi tên gọi các phòng thuộc Cục thuế theo tổ chức bộ máy mới
16 2569/QĐ-CT 27/06/2018 Quyết định ủy quyền ký văn bản cho Trưởng phòng kiểm tra nội bội
17 4697/QĐ-CT 01/12/2017 Quyết định phân công chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Hòa Bình
18 3384/CT-QLN 29/08/2017 Công văn về việc Công khai thông tin doanh nghiệp nợ tiền thuế
19 2012/QĐ-CT 17/05/2016 Ủy quyền ký văn bản
20 2300/QĐ-CT 16/09/2015 Phân công chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình