DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 611/TB-SGTVT 05/03/2024 Về việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe ô tô
2 3999/TB-SGTVT 28/12/2023 Danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
3 3757/TB-SGTVT 05/12/2023 Về việc đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 bằng vật liệu giấy bìa
4 1868/TB-SGTVT 28/06/2023 Thông báo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S hoạt động trở lại
5 1729/TB-SGTVT 19/06/2023 Hiệu lực thi hành và nội dung Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 3058/SGTVT-PQLPT 09/12/2020 THÔNG BÁO Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7 1434/TB-SGTVT 08/09/2017 Thông báo Công bố công khai Quy hoạch phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
8 1435/TB-SGTVT 08/09/2017 Thông báo về việc Công bố công khai Quy hoạch phát triển vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9 377/SGTVT-PCAT 16/03/2017 Công văn dừng đổi Giấy phép lái xe qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc, tỉnh HB
10 631/TB-SGTVT 10/05/2016 Cấp phù hiệu đối với xe ô tô vận tải hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
11 1775/TB-SGTVT 28/11/2014 Thông báo Về việc thực hiện chuyển Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET