DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 55/TB-MTTQ-BQL 10/11/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 28/10/2023-10/11/2023
2 51/TB-MTTQ-BQL 27/10/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 21/10/2023-27/10/2023
3 50/TB-MTTQ-BQL 20/10/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 01/01/2023 - 20/10/2023
4 113/TB-MT-BQL 20/11/2018 Thông báo Kết quả ủng hộ quỹ vì người nghèo đợt 3 năm 2018
5 243/KH-MTTQ-BTT 08/10/2018 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh hòa Bình tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 2019-2024
6 1441/MT-BQL 04/04/2018 Công văn đôn đốc thực hiện đợt vận động ủng hộ bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1
7 1441/MT-BQL 04/04/2018 Công văn về việc đôn đốc thực hiện đợt vận động ủng hộ bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1
8 78/TB-MT-BTT 20/03/2018 Thông báo Kết quả đợt quyên góp, ủng hộ bộ đội và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và NHà giàn DK1 năm 2018
9 90/TB-MT-BQL 08/12/2017 Thống báo kết quả ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" đợt 2 năm 2017
10 164/KH-MT- BTT 05/06/2014 Kế hoạch phát động ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc