DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 Số: 70/TB-SVHTTDL 17/04/2024 Về việc đặt tên đường, công trình công cộng, đổi tên đường và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
2 2647/SVHTTDL-QLVH 09/11/2023 Đăng thông báo công khai việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy và Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3 2874/PNVVH 10/10/2022 Về việc tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022.
4 2627/PNVVH 16/09/2022 Đăng thông báo việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
5 1447/-VHTTDL 24/06/2022 Đăng thông báo việc đặt tên Nhà Khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani cho tuyến đường tại thành phố Hòa Bình
6 1507/TB-VHTTDL 30/08/2021 THÔNG BÁO Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, năm 2021 tỉnh Hòa Bình
7 1511/TB-SVHTTDL 30/10/2020 Thông báo công khai danh sách kết quả xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2021
8 1151/TB-SVHTTDL 25/08/2020 THÔNG BÁO Công khai danh sách kết quả xét tặng danh hiệu“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ Ba - năm 2021
9 1003/TB-SVHTTDL 31/07/2020 Thông báo công khai danh sách các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân", "nghệ sĩ ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ 3 - năm 2021
10 1003/TB-VHTTDL 31/07/2020 Công khai danh sách các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh ựcdi sản văn hóa phi vật thểtỉnh Hòa Bình lần thứ Ba - năm 2021
11 297/VHTTDL-PNVVH 13/03/2020 Công văn V/v phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2020.
12 1285/VHTTDL-PNVVH 22/08/2019 Công văn V/v Hỗ trợ tuyên truyền tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019.
13 995/SVHTTDL-QLVH 02/07/2019 Công văn Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa lạc - Hòa Bình
14 992/TB-VHTTDL 01/07/2019 THÔNG BÁO Thể lệ cuộc thi cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình
15 627/KH-BTC 23/04/2019 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ - 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân"
16 129/QĐ-VHTTDL 30/01/2018 Thông báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 1555/TB-VHTTDL 19/12/2017 Thông báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 1489/VHTTDL-PNVTT 05/12/2017 Công văn Điều lệ Giải Bóng bàn - Cầu lông - Quần vợt Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình năm 2018
19 1035/TB-BTC 30/08/2017 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên BTC và Tổ giúp việc phục vụ các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa BÌnh"(1932-2017)
20 1034/KH-VHTTDL 30/08/2017 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền “Văn hóa Hòa Bình”(1932 - 2017)