DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 1296/VNNIC 29/05/2023 Phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “⋅vn”
2 60/QĐ/BTTTT 20/01/2021 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2020
3 07/KH-BCĐ389 31/10/2020 Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử
4 8/2019/TT-BTTTT 16/08/2019 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
5 9/2019/TT-BTTTT 16/08/2019 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất
6 2558/BTTTT-CBĐTW 02/08/2019 Công văn V/v Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến
7 06/2019/TT-BTTTT 19/07/2019 Thoâng tö Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
8 5/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
9 04/2019/TT-BTTTT 05/07/2019 Thông tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
10 164/TTCS-TTTH 12/03/2019 Công văn cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lơn Châu phi
11 2121A/QĐ-BTTTT 10/03/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
12 02/2019/TT-BTTTT 08/03/2019 Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
13 239/QĐ-BTTTT 01/03/2019 Ban hành Chương trình truyền thông về Đề ná xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020
14 14/TB-BTTTT 20/02/2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 01 năm 2019
15 163/QĐ-BTTT 14/02/2019 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ thông tin và truyền thông kỳ 2014 - 2018
16 10/TB-BTTTT 01/02/2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2019
17 05/CT-BTTTT 11/01/2019 Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
18 04/CT-BTTTT 11/01/2019 Chỉ thị tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
19 51/QĐ-BTTTT 11/01/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
20 46/QĐ-BTTTT 10/01/2019 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng