DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 25/2024/TB-ĐGLV 04/03/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất
2 94/2024/TB-ĐGTP 19/02/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng 3178,4 m2 đất ở xóm Dệ, xã Bắc Phong (Khu nhà ở xóm Dệ), huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình (Lần 3)
3 82/CV-ĐGTP 29/01/2024 Đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
4 04/TB-ĐG 11/01/2024 Đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
5 02/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
6 01/TB-ĐG 09/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
7 01/2024/TB ĐGLV 03/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
8 168//TB-ĐGSĐ 27/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
9 161/TB-ĐGSĐ 21/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
10 68/TB-ĐG 21/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
11 65/TB-ĐG 06/12/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
12 64/TB-ĐG 06/12/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
13 198/TB-ĐGLV 01/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
14 2763/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư Thái Dương Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án Khai thác và sản xuất đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn
15 2763/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư Thái Dương Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án Khai thác và sản xuất đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn
16 63/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
17 62/TB-ĐG 29/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
18 53/TB-ĐG 28/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 5)
19 47/TB - ĐG 26/10/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (lần 4)
20 43/TB-ĐG 21/09/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất