DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 97/QĐ-SXD 13/05/2024 Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
2 1389/SXD-KT&VLXD 09/05/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 1306/SXD-QLN&TTBĐS 26/04/2024 Về việc thu hồi văn bản số 4792/SXD-QLN&TTBĐS ngày 27/12/2023 của Sở Xây dựng về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
4 50/QĐ-SXD 16/04/2024 Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
5 1091/SXD-KT&VLXD 10/04/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
6 28/QĐ-SXD 13/03/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
7 401/SXD-KT&VLXD 06/02/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
8 05/QĐ-SXD 12/01/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
9 71/SXD-QLN&TTBĐS 08/01/2024 Về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai Khu dân cư khu phố 10 (nay là Khu phố Yên Phong) thị trấn Hàng Trạm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
10 4812/SXD-QLN&TTBĐS 28/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
11 4792/SXD-QLN&TTBĐS 27/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
12 4715/SXD-QLN&TTBĐS 22/12/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý IV/2023)
13 220/QĐ-SXD 15/12/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14 4156/SXD-QLN&TTBĐS 17/11/2023 Về việc thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình (đợt 1)
15 4009/SXD-KT&VLXD 08/11/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
16 3649/SXD-KT&VLXD 16/10/2023 Về việc Công bố đính chính giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
17 157/QĐ-SXD 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18 3572/SXD-KT&VLXD 10/10/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
19 153/QĐ-SXD 04/10/2023 Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 143/QĐ-SXD 12/09/2023 QUYẾT ĐỊNH công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình