DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 4247/VPUBND-PTHKH 12/07/2019 Công văn V/v dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/7/2019 - 21/7/2019
2 3297/TB-CT 03/07/2019 Thông báo Lịch tiếp công dân của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình năm 2019
3 150/CTR-HĐND 25/06/2019 Chương trình công tác của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2019
4 1124/CV/BTGTU 27/03/2019 Giấy Mời họp
5 762/VPUBND-PTHKH 01/02/2019 Công văn dự kiến chương trình công tác tháng 02/2019 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 03/CTR-ĐĐBQH 10/01/2019 Chương trình công tác năm 2019
7 81/VPUBND-PTHKH 05/01/2019 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/01/2019 - 13/01/2019
8 84/VPUBND-PTHKH 05/01/2019 Công văn dự kiến chương trình công tác tháng 01/2019 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 07/CTR/BCĐ 05/03/2018 chương trình công tác trọng tâm năm 2018
10 2882/CV/VPTU 12/02/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 19/2-25/2/2018
11 763/VPUBND-PTHKH 05/02/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/02/2018 - 11/02/2018
12 10/CTr-HĐND 31/01/2018 Chương trình công tác của thường trực HĐND tỉnh tháng 02 năm 2018
13 2835/CV/VPTU 31/01/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy tháng 02 năm 2018
14 606/VPUBND-PTHKH 29/01/2018 Công văn Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình
15 2821/CV/VPTU 26/01/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 29/1-04/2/2018
16 2793/CV/VPTU 19/01/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy từ ngày 22/1-28/1/2018
17 409/VPUBND-PTHKH 19/01/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/01/2018 - 28/01/2018
18 02/CTR-ĐĐBQH 18/01/2018 Công văn chương trình công tác năm
19 03/KH-ĐĐBQH 18/01/2018 Kế hoạch Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2018
20 243/VPUBND-PTHKH 15/01/2018 Công văn dự kiến chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/01/2018 - 21/01/2018