DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 280/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình.
2 1202/QĐ-UBND 07/06/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
3 313/CTHBI-QLN 27/01/2022 Về việc công khai doanh nghiệp nợ thuế
4 1622/QĐ-UBND 03/08/2021 Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện dự án: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ kết hợp tạo cảnh quan môi trường sinh thái đồi Ông Tượng, thành phố Hòa Bình
5 29/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thiên đường xã Hà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
6 28/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mục đích sử dụng đất rừng dể thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills Hòa Bình tại xã Bình Thanh, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
7 32/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác vad sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Đá làm vật liệu xây dựng, sét lam gạch ngói, cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014 - 2019, tầm nhìn đến năm 2024
8 25/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc bãi bỏ một số dự án tại Điều 1 các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9 26/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 438B (Khoan Dụ - An Bình), huyện Lạc Thủy
10 34/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Nhà máy xi măng Xuân Thiện Hòa Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
11 439/QĐ-TTg 29/07/2019 Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
12 489/TB-SNN 26/09/2017 Thông báo công bố công khai Quy hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh HB đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
13 1474/QĐ-UBND 06/06/2016 Thu hồi đất và cho Công ty TNHH Hiếu Hạnh thuê đất thực hiện dự án xây dựng nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại tổ 11, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình
14 1472/QĐ-UBND 06/06/2016 Thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng xưởng may công nghiệp, trụ sở làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long Talimex Hòa Bình
15 1324/QĐ-UBND 19/05/2016 Thu hồi đất và cho công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiếu Nghĩa thuê đất đầu tư dự án Nhà máy May xuất khẩu Hiếu Nghĩa
16 1279/QĐ-UBND 16/05/2016 Thu hồi đất do Trung tâm Tư vấn, dịch vụ kế hoạch hóa gi đình quản lý để giao cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hòa Bình xây dựng Trụ sở làm việc và khám chữa bệnh
17 34/KH-UBND 28/03/2016 Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18 82/QĐ-UBND 15/01/2016 Thu hồi đất để giao cho UBND huyện Cao Phong quy hoạch khu dân cư
19 35/2015/QĐ-UBND 11/11/2015 Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 1604/QĐ-UBND 31/08/2015 Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020