DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 5807/VPUBND-NVK 12/07/2023 Hỗ trợ truyền thông cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2023
2 1296/VNNIC 29/05/2023 Phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “⋅vn”
3 08/NQ/TU 24/12/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
4 04/2019/TT-BTTTT 05/07/2019 Thông tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
5 23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
6 14/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
7 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
8 35/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
9 1459/QĐ-UBND 21/06/2018 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
10 19/CT-BTTTT 15/05/2018 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
11 07/CT-UBND 10/05/2018 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hòa bình
12 17/CT-BTTTT 26/04/2018 Chỉ thị Phát động phong trào thi đua chuyên đề " Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018
13 820/QĐ-BTTTT 30/03/2018 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Việt Nam Nét trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
14 2497/QĐ-BTTTT 01/03/2018 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp
15 238/QĐ-BTTTT 13/02/2018 Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
16 243/QĐ-BTTTT 13/02/2018 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin
17 148/QĐ-BTTTT 02/02/2018 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí
18 03/KH-UBND 15/01/2018 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
19 46/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
20 44/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Thông tư Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin