DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 01/KH-UBND 13/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Lễ Hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
2 01/KH-UBND 03/01/2024 Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
3 2930/QĐ-UBND 14/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
4 57/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí và khai thác, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai” tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.
5 58/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc Mai Hạnh, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Khu du lịch sinh thái Thiên Đường” tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.
6 2647/SVHTTDL-QLVH 09/11/2023 Đăng thông báo công khai việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy và Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
7 24/TB-UBND-CVT-PVHTT 06/01/2023 Thông báo Về việc tổ chức Lễ hội “Xên Mường” huyện Mai Châu năm 2023
8 94/HVHNT-VP 20/12/2022 Phối hợp thông tin tuyên truyền về kết quả đề cử Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh giai đoạn 2016-2020, năm 2022
9 2874/PNVVH 10/10/2022 Về việc tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022.
10 68/HĐGTVHNT 06/10/2022 Thông tin tuyên truyền về đợt xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Hòa Bình
11 2618/TB-HĐ 16/09/2022 Thông báo công khai Về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
12 2627/PNVVH 16/09/2022 Đăng thông báo việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
13 1447/-VHTTDL 24/06/2022 Đăng thông báo việc đặt tên Nhà Khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani cho tuyến đường tại thành phố Hòa Bình
14 70/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
15 1511/TB-SVHTTDL 30/10/2020 Thông báo công khai danh sách kết quả xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình năm 2021
16 1151/TB-SVHTTDL 25/08/2020 THÔNG BÁO Công khai danh sách kết quả xét tặng danh hiệu“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ Ba - năm 2021
17 1003/TB-SVHTTDL 31/07/2020 Thông báo công khai danh sách các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân", "nghệ sĩ ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ 3 - năm 2021
18 297/VHTTDL-PNVVH 13/03/2020 Công văn V/v phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2020.
19 995/SVHTTDL-QLVH 02/07/2019 Công văn Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa lạc - Hòa Bình
20 992/TB-VHTTDL 01/07/2019 THÔNG BÁO Thể lệ cuộc thi cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình