DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 380/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
2 361/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sáng năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
3 318/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
4 352/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
5 2295/UBND-KTTH 06/10/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6 282/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 3)
7 998/QĐ-UBND 15/05/2023 Về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
8 199/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Hòa Bình
9 209/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
10 203/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hòa Bình
11 47/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết thông qua đề án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 55/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Hòa Bình
13 20/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Hòa Bình
14 112/UBND-PTHKH 25/04/2019 Công văn Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
15 1441/MT-BQL 04/04/2018 Công văn đôn đốc thực hiện đợt vận động ủng hộ bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1
16 1441/MT-BQL 04/04/2018 Công văn về việc đôn đốc thực hiện đợt vận động ủng hộ bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1
17 37/KH-UBND 27/03/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020
18 38/KH-UBND 27/03/2018 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
19 78/TB-MT-BTT 20/03/2018 Thông báo Kết quả đợt quyên góp, ủng hộ bộ đội và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và NHà giàn DK1 năm 2018
20 24/KH-BCĐ 31/01/2018 Kế hoạch Hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2018