DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 3999/TB-SGTVT 28/12/2023 Danh sách các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
2 2910/QĐ-UBND 12/12/2023 Quyết định công bố danh mục vị trí các điểm dừng đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 353/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
4 332/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)
5 331/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu công nghiệp Yên Quang, huyện Kỳ Sơn (nay là Thành phố Hòa Bình)
6 335/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với Quốc lộ 6
7 334/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
8 333/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B
9 3757/TB-SGTVT 05/12/2023 Về việc đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 bằng vật liệu giấy bìa
10 35/QĐ-UBND 23/11/2023 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện đường xã và đường chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
11 32/QĐ-UBND 13/11/2023 Quyết định Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
12 279/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh Thanh Nông - Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
13 1868/TB-SGTVT 28/06/2023 Thông báo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S hoạt động trở lại
14 1729/TB-SGTVT 19/06/2023 Hiệu lực thi hành và nội dung Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
15 1306/QĐ-UBND 19/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
16 22/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu)
17 33/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè cấp bách chống sạt lở và kết hợp đường giao thông Sông Huỳnh, suối Cầu Chồm, huyện Lương Sơn
18 23/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435
19 2427/VPUBND-PCNXD 25/04/2019 Công văn V/v tuyên truyền công tác thu phí, hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí km17+100 đường Hòa Lạc – Hòa Bình và tại trạm thu phí Km42+730 tuyến đường QL.6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình
20 19/KH-UBND 13/02/2019 KẾ HOẠCH Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019