DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 97/QĐ-SXD 13/05/2024 Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
2 1389/SXD-KT&VLXD 09/05/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 50/QĐ-SXD 16/04/2024 Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
4 1091/SXD-KT&VLXD 10/04/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
5 359/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435
6 358/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường 433 đi xóm Đầm Phế ( Trung tâm xã Mường Tuồng cũ), xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
7 362/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình
8 28/QĐ-SXD 13/03/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (so với năm gốc 2020)
9 401/SXD-KT&VLXD 06/02/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
10 71/SXD-QLN&TTBĐS 08/01/2024 Về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai Khu dân cư khu phố 10 (nay là Khu phố Yên Phong) thị trấn Hàng Trạm huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
11 46/QĐ-UBND 27/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức chi xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
12 220/QĐ-SXD 15/12/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 322/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định phân bổ hoạch toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
14 196/QĐ-SXD 23/11/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15 4156/SXD-QLN&TTBĐS 17/11/2023 Về việc thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình (đợt 1)
16 4009/SXD-KT&VLXD 08/11/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
17 3649/SXD-KT&VLXD 16/10/2023 Về việc Công bố đính chính giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
18 157/QĐ-SXD 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19 3572/SXD-KT&VLXD 10/10/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
20 153/QĐ-SXD 04/10/2023 Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình