DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 9/CĐ-UBND 12/10/2020 CÔNG ĐIỆN: V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
2 46/KH-HĐPH 16/03/2018 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018
3 02/CĐ-UBND 12/02/2018 Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình
4 01/CĐ-UBND 05/02/2018 CÔNG ĐIỆN KHẨN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ĐIỆN:
5 19/CĐ-UBND 10/11/2017 Công điện khẩn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
6 04/CĐ-UBND 21/07/2017 Công điện khẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình điện
7 01/CĐ-UBND 03/03/2017 Tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình
8 01/CĐ-UBND 19/02/2014 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
9 06/CĐ-UBND 12/12/2013 Công điện Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
10 07/CĐ - UBND 21/05/2012 Công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh
11 05/CĐ - UBND 04/05/2012 Công điện khẩn Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
12 01/CĐ - UBND 04/01/2012 Công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện
13 04/CĐ - UBND 19/08/2011 Công điện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện : Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;