DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 18/KH-UBND 29/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hòa Bình năm 2024
2 01/KH-UBND 13/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Lễ Hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
3 01/KH-UBND 03/01/2024 Tổ chức Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, năm 2024
4 2295/UBND-KTTH 06/10/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5 714/SYT-KHTC 04/03/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 2)
6 63/KH/TU 04/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
7 203/KH-UBND 23/10/2021 Thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8 26/KL/TU 23/04/2021 KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI, năm 2021
9 47/KH-UBND 19/03/2021 Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
10 56/KH-HĐND 24/02/2021 kế hoạch giám sát tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa và sử dụng đất thực hiện dự án đảm bảo chi tiêu đất trồng lua theo Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến đất đến năm 2020 và quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hòa Bình
11 29/KH-UBND 24/02/2021 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 54/KH-BCS 19/02/2021 KẾ HOẠCH: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Kết luận số 03-KL/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình
13 28/KH-UBND 17/02/2021 Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững
14 27/KH-UBND 08/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”
15 22/KH-UBND 28/01/2021 KẾ HOẠCH Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
16 19/KH-UBND 27/01/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021
17 15/KH-UBND 18/01/2021 Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã dịp đầu xuân Tân Sửu 2021 tỉnh Hòa Bình
18 13/KH-UBND 14/01/2021 Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình năm 2021
19 11/KH-UBND 13/01/2021 Kế hoạch Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình
20 09/KH-UBND 11/01/2021 KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình