DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 376/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 03 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Hoà Bình
2 378/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
3 373/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án" xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
4 364/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
5 371/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án tổ hợp nha máy sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
6 377/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội tỉnh Hoà bình năm 2024
7 375/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
8 356/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, tỉnh Hoà Bình
9 362/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình
10 363/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy BAF Meat Hoà Bình tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà bình
11 366/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng PHương Bắc tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà bình
12 367/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Sơn Lâm Luxury tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
13 370/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoan Km0+00 - Km7+00)
14 372/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Thượng, tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình
15 359/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435
16 365/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Tổ hợp dự án Sản xuất gạch Tuynel, cửa hàng xăng dầu và đầu tư bến thuỷ nội địa Gốm Mỹ - HB tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
17 381/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 382/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19 361/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sáng năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
20 374/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình