DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 4812/SXD-QLN&TTBĐS 28/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
2 01/TT/TU 21/10/2020 Thông tri v/v lãnh đạo Đại hội Hội Người cao tuổi và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 tiến tới Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
3 9/2019/TT-BTTTT 16/08/2019 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất
4 8/2019/TT-BTTTT 16/08/2019 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
5 06/2019/TT-BTTTT 19/07/2019 Thoâng tö Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
6 5/2019/TT-BTTTT 09/07/2019 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
7 04/2019/TT-BTTTT 05/07/2019 Thông tư Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
8 02/2019/TT-BTTTT 08/03/2019 Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
9 21/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"
10 22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành phẩm
11 20/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liên dùng cho truyền dữ liệu và thoại tương tự"
12 19/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liên dùng cho thoại tương tự"
13 23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
14 18/2018/TT-BTTTT 20/12/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
15 16/2018/TT-BTTTT 05/12/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung tronmg lĩnh vực viễn thông
16 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
17 14/2018/TT-BTTTT 15/10/2018 Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
18 06/2018/TT-BTTT 09/05/2018 Thông tư Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA-FDD"
19 05/2018/TT-BTTTT 09/05/2018 Thông tư Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA-FDD"
20 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Thông tư Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông