DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 343/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Làng Mường Hoà Bình tại xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
2 321/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
3 278/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình (đợt 3); giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.
4 266/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 ( bổ sung lần 2)
5 178/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: đầu tư 03 trung tâm y tế huyện, tỉnh Hòa Bình
6 145/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển cơ sở hạ tầng lĩnh vực giáo dục - đào tạo (xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ)
7 155/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rứng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
8 36/NQ-HĐND 30/09/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vành đại phía Đông thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
9 148/2018/ND-CP 24/10/2018 Nghị định Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
10 66/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
11 54/2015/NĐ-CP 08/06/2015 Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
12 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
13 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
14 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
15 181//2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật quảng cáo
16 174//2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
17 159//2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định Quy định sử phạt hành chính trong hoạt động báo chí - xuất bản
18 88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứ ngoài tại Việt Nam
19 39/2012/NĐ - CP 27/04/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
20 27/2012/NĐ/CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức