DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hoan Phúc Hòa Bình thuê đất để thực hiện dự án trồng hoa lan nông nghiệp công nghệ cao Hoan Phúc tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn