STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
8/TB-SYT Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023) 17/01/2023
6/QĐ-UBND Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình 16/01/2023
77/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 16/01/2023
73/QĐ-UBND Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Tập đoàn Geleximco - Công ty CP để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh (nay là tổ dân phố Miều, phường Trung Minh), thành phố Hoà Bình 13/01/2023
69/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành 13/01/2023
67/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình 13/01/2023
69/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành 13/01/2023
52/UBND-KTN Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn 12/01/2023
5/TB-SYT Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 02/01/2023 đến hết ngày 08/01/2023) 09/01/2023
40/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 09/01/2023
24/TB-UBND-CVT-PVHTT Thông báo Về việc tổ chức Lễ hội “Xên Mường” huyện Mai Châu năm 2023 06/01/2023
43/SXD-QLN&TTBĐS Về việc thông báo đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Đợt 3) 06/01/2023
43/SXD-QLN&TTBĐS Về việc thông báo đủ điều kiện bán bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (Đợt 3)
06/01/2023
01/UBND-THNV QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 05/01/2023
02/UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại Đồng Chạo, xóm Vỏ, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 05/01/2023
22/QĐ-UBND Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long Hòa Bình thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn 04/01/2023
3/TB-SYT Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 01/01/2023) 04/01/2023
16/QĐ-UBND Quyết định ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để bán thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023 04/01/2023
15/QĐ-UBND Quyết định Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 03/01/2023
3440/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 30/12/2022