DetailController

Giới thiệu Tỉnh ủy Hòa Bình

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII

14/06/2023 09:35
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVII 

1. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

2. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh.

3. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

5. Đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

11. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Bí thư Thành ủy Hòa Bình.

13. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII

1. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đồng chí Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đồng chí Quách Tất Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Đồng chí Đinh Đức Lân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

9. Đồng chí Bùi Văn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

11. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương.

12. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

13. Đồng chí Bùi Đức Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

14. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

15. Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

16. Đồng chí Bùi Quang Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

17. Đồng chí Bùi Thị Niềm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

18. Đồng chí Quách Thị Kiều, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

19. Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

20. Đồng chí Bùi Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

21. Đồng chí Đinh Thị Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

22. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh.

23. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

24. Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

25. Đồng chí Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

26. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

27. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

28. Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

29. Đồng chí Bùi Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy.

30. Đồng chí Hà Văn Di, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Cao Phong.

31. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi.

32. Đồng chí Bùi Văn Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc.

33. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc.

34. Đồng chí Nguyễn Trần Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy Mai Châu.

35. Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư  Huyện ủy Yên Thủy.

36. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn.

37. Đồng chí Bùi Quang Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hòa Bình.

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XVII 

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Chủ nhiệm UBKT TU

2. Đồng chí Đinh Văn Hùng  - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT TU     

3. Đồng chí Trần Ánh Dương - Phó Chủ nhiệm UBKT TU     

4. Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ nhiệm UBKT TU     

5. Đồng chí Bùi Thị Minh – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên

6. Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên

7. Đồng chí Hoàng Nam An - Ủy viên

8. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Ủy viên

10. Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Ủy viên

11. Đồng chí Bùi Văn Khuyên - Ủy viên