Thành tựu về kinh tế

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 02/2016

(06/03/2016 17:00)

Trong tháng 02/2016, ngoài việc chỉ đạo điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì và tham dự 25 cuộc họp, 10 hội nghị của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; 12 chuyến công tác, kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Hạ tầng nông thôn miền núi tỉnh Hòa Bình sau 5 năm xây dựng nông thôn mới

(17/11/2015 17:00)

Giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh miền núi Hòa Bình là trên 8 nghìn tỷ đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ trực tiếp ngân sách Trung ương cho chương trình là trên 290 tỷ đồng (chiếm 3,6%), vốn lồng ghép 4,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 59,26%), vốn tín dụng gần 1,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 13,21%), vốn doanh nghiệp, HTX trên 321 tỷ đồng (chiếm 3,97%), vốn huy động nhân dân đóng góp là trên 1,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 18,1%), vốn huy động khác là trên 152 tỷ đồng (chiếm 1,89%). Diện mạo nông thôn miền núi tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi thay tích cực.

UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

(09/11/2015 17:00)

Ngày 09/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và thông qua các dự thảo Báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

(14/10/2015 17:00)

Xác định hạ tầng giao thông hiện đại đóng vai trò quyết định cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực triển khai thi công nhiều dự án giao thông quan trọng nhằm tạo sự liên kết với các vùng, với các đô thị lớn, giao thông khu vực nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Thu ngân sách 9 tháng tăng 15% so với cùng kỳ

(12/10/2015 17:00)

9 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ước đạt 1.727 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Chính phủ giao, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ tăng 15%.

Nỗ lực thu hút đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp tỉnh

(24/09/2015 17:00)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh”, Ban quản lý các KCN tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nỗ lực thu hút đầu tư vào các cụm – khu công nghiệp. Đặc biệt phải kể đến các hoạt động xúc tiến đầu tư, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, quy hoạch và xây dựng KCN một cách khoa học và thuận lợi phục vụ cho phát triển trong tương lai.

Tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Giảm nghèo giai đoạn II (2010 - 2015)

(23/08/2015 17:00)

Ngày 24/8, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Dự án Giảm nghèo giai đoạn II (2010 - 2015) và Khởi động khoản vay bổ sung AF giai đoạn (2015 - 2018). Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Giảm nghèo giai đoạn II (2010 - 2015) dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có đại diện của WB tại Việt Nam, Ban Điều phối dự án Trung ương (CPO); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở, nhóm cùng sở thích (CIG) đến từ các xã thuộc vùng Dự án.

Triển khai công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2015

(28/07/2015 17:00)

Chiều ngày 28/7, tại khách sạn Công Đoàn (huyện Kim Bôi), BCĐ Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Phát huy hiệu quả các chương trình dự án về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

(28/07/2015 17:00)

Tỉnh Hòa Bình, hiện có trên 82 vạn người, dân tộc thiểu số (DTTS) có 32 dân tộc chiếm trên 73%, có 6 dân tộc sống quần cư tập trung là Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông (dân tộc Mường chiếm 62,8%; Thái chiếm 4%; Dao chiếm 1,7%; Tày chiếm 2,7%; H’Mông chiếm 0,6%...). Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc như: Chương trình 135, chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt theo Quyết đinh 1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/QĐ/TTg, chính sách vay vốn cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Các chương trình, dự án, chính sách thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá

(08/07/2015 17:00)

6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của nước ta nói chung và của ngành Công thương nói riêng đã đạt những kết quả nhất định. Sản xuất trong nước có mức tăng trưởng, niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng đều tăng, là nhân tố quan trọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế cả năm 2015.

Hòa Bình: 50% số dự án đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh

(05/07/2015 17:00)

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2015 UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án, trong đó có 9 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 377 tỷ đồng và 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngòai(FDI) vốn đăng ký 0,7 triệu USD, sử dụng trên 500 ha đất. Như vậy nâng tổng số dự án toàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 12 dự án, trong đó có 01 dự án FDI vốn đầu tư đăng ký là 0,7 triệu USD và 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 432 tỷ đồng; có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

Nâng cao chất lượng cán bộ và cải cách hành chính- Chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(05/07/2015 17:00)

Ngày 16/4/2015 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2014. Theo kết quả, năm 2014 tỉnh Hòa Bình xếp thứ 44/63 tỉnh thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2013, xếp thứ 5 trong khu vực 14 tỉnh miền núi phía bắc.

Lương Sơn được đầu tư nhiều nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng

(05/07/2015 17:00)

Trong 5 năm qua, việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn tiếp tục được đầu tư từ nhiều nguồn vốn. Đã có 204 công trình với tổng mức đầu tư 1.192 tỷ đồng được triển khai thực hiện làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn, giảm sự cách biệt giữa các vùng.

Triển khai nhiều giải pháp tích cực phấn đấu hoàn thành thu NSNN năm 2015

(30/06/2015 17:00)

Những tháng đầu năm 2015, kinh tế vĩ mô đã có sự chuyển biến tích cực, thị trường ổn định, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại – dịch vụ đã có sự tăng trưởng, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản mặc dù tăng trưởng không cao song tiếp tục có bước phát triển ổn định. Từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, các sở, ngành và cấp huyện, cơ sở đã thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu NSNN.

Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình họp triển khai công tác năm 2015

(24/04/2015 17:00)

Ngày 23/4 Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác năm 2015. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Du lịch Hoà Bình đạt 800.000 lượt khách trong quý I/2015

(24/04/2015 17:00)

Đến hết Quý I/2015, tổng số lượt khách du lịch Hoà Bình ước đạt 800.000 lượt. Trong đó, khách Quốc tế 55.000 lượt, khách nội địa 754.000 lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 32% kế hoạch năm với tổng doanh thu 134,9 tỉ đồng.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ

(05/03/2015 17:00)

Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 14,44 triệu USD giảm 4,35% so với tháng trước, lũy kế 02 tháng ước đạt 29,53 triệu USD tăng 35,19% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 16,41% kế hoạch năm.

Tiếp tục tạo đà thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

(02/03/2015 17:00)

Sản xuất công nghiệp năm 2014 của tỉnh Hòa Bình tiếp tục được duy trì với mức tăng trưởng khá. Các dự án công nghiệp trọng điểm trên địa bàn đã ổn định sản xuất nên chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 tăng 9% so với cùng kỳ. Đặc biệt xuất nhập khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu đạt 151 triệu USD tăng 42,45% so với năm 2013, khẳng định hoạt động xuất nhập khẩu đang đà đi lên, có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh vượt mức kế hoạch thu năm 2014

(28/01/2015 17:00)

Thời gian qua, hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; các đơn vị thuộc BHXH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tín hiệu tích cực từ kim ngạch xuất khẩu

(27/01/2015 17:00)

Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND nên kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả khích lệ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tiếp tục tăng với giá trị vượt mốc 150 triệu USD, tăng 42% so với năm trước. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.