Thành tựu về kinh tế

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 02/2016

06/03/2016 17:00
Trong tháng 02/2016, ngoài việc chỉ đạo điều hành xử lý các công việc thường xuyên theo kế hoạch, chương trình công tác; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì và tham dự 25 cuộc họp, 10 hội nghị của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; 12 chuyến công tác, kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương.

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiến độ làm đất tại các địa phương được đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện gieo mạ đồng thời chăm sóc các cây màu vụ xuân. Đến ngày 18/02/2016, toàn tỉnh đã làm được 13.336ha, đạt 85% kế hoạch; gieo mạ được 842 tấn, cấy được 2.966 ha. Trồng cây màu vụ đông xuân được 585 ha ngô, đạt 2,9% kế hạch; 397 ha lạc, đạt 12,9% kế hoạch; 550 ha sắn, đạt 4,7% kế hoạch; 1.293 ha rau đậu thực phẩm, đạt 24,7% kế hoạch. Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng ở mức độ bình thường. Trong tháng 2/2016, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp; tính đến ngày 17/2/2016, đã có trên 300 ha lúa bị chết rét, bị thiếu nước hoặc bị ngập nước; trên 5 tấn mạ trà sớm; 1.347 con trâu, bò, 129 con dê, 04 con lơn bị chết rét. Tiếp tục duy trì công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng vắc xin cho 130 con trâu, bò, 1.090 con lợn, 95,700 con gia cầm. Chuẩn bị vật tư, cây giống phục vụ tết trồng cây " Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Thân 2016, ( thực hiện 16 nghìn cây giống các loại cho các địa phương phục vụ tết trồng cây). Tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong tháng 02/2016, nuôi trồng thủy sản được duy trì trên 2.450 ha và 2.320 lồng cá, sản lượng cá thu hoạch đạt 865 tấn. Duy trì thực hiện các biện pháp chăn nuôi, quản lý môi trường nuôi, ương nuôi cá bột, thu hoạch cá thương phẩm, cải tạo ao, hồ chuẩn bị cho vụ sản xuất tới. 

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm 0,37% so với tháng trước, do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Bính Thân đúng vào tháng 02/2016 nên so với tháng 01 các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chỉ số giảm (khai khoáng giảm 31,91%; công nghiệp chế biến giảm 10,87%), tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2015 chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng 26,61%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ, bằng 14,14% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2016 ước đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 6,96% so với tháng trước; lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 2.854 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 15,4% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Hoà Bình tháng 02/2016 so với tháng trước tăng 0,75%, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,34% so với tháng 12/2015.

 Trong tháng 2/2016, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Hòa Bình ước đạt 30,6 triệu USD, tăng 10,22% so với cùng kỳ; luỹ kế 2 tháng đầu năm ước đạt 58,5 triệu USD, tăng 98,14% so với cùng kỳ, bằng 17,21% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 22,9 triệu USD, giảm 20,9% so với tháng trước; luỹ kế 2 tháng đầu năm ước đạt 51,9 triệu USD, tăng 104% so với cùng kỳ, bằng 17,62% so với kế hoạch năm.

 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2016 ước đạt 174,5 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 431 tỷ đồng; trong đó thu cân đối ngân sách là 430 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; thu quản lý qua ngân sách nhà nước ước đạt 1 tỷ đồng, bằng 1% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Thu ngân sách địa phương ước đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 18% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 17% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.269 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 16% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đối với 05 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay là 7%/năm đối với các ngân hàng. Tính đến 29/02/2016, tổng nguồn vốn của tổ chức tín dụng đạt 14.920 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2015; vốn huy động của các tổ chức tín dụng từ dân cư ước đạt 9,358 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2015. Tổng dự nợ toàn địa bàn ước đạt 12.945 tỷ đồng, tăng 0,2% so với 31/12/2015, nợ xấu đên 31/12/2015 là 127 tỷ đồng, chiếm 0,99% tổng dư nợ.  

 

 

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2016 là 2.470,368 tỷ đồng, đã phân bổ và thông báo chi tiết đến từng dự án. Tính đến ngày 25/02/2016, kết quả giải ngân như sau: nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách nhà nước 175,17 tỷ đồng(đạt 31,4% kế hoạch giao); nguồn Trái phiếu Chính phủ 85,2 tỷ đồng(đạt 16,54% kế hoạch giao). 

 

Trong tháng 02/2016, cấp mới 02 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 31 tỷ đồng. thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 01 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 425 dự án, trong đó có 32 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 468 triệu USD và 393 dự án trong nước với tổng vốn đầu đăng ký khoảng 46.078 tỷ đồng. Có 4 doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 13,7  tỷ đồng; ước khoảng 70 doanh nghiệp bổ sung, thay đối nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thực hiện thu hồi 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đảm bảo tốt hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông; công tác kiểm tra phòng cháy nổ, quản lý vũ khí trong dịp Tết nguyên đán được tăng cường; tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2016; Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.


Trần Thị Thăng , VPUB tỉnh