Thành tựu về kinh tế

UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

09/11/2015 17:00
Ngày 09/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và thông qua các dự thảo Báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 Dự kiến tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV (diễn ra từ 1/12 -3/12), UBND tỉnh sẽ thông qua 19 dự thảo Báo cáo, tờ trình, Nghị quyết về phát triển KT-XH của tỉnh về tình tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016; tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hoà Bình năm 2015 và kế hoạch biên chế năm 2016; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 của tỉnh, các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về những kết quả đã đạt được và một số khó khăn, hạn chế…Theo đó, trong năm 2015, tính cả Công ty Thủy điện Hòa Bình thì tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,4%. Trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,1%; CN-XD tăng 11%, dịch vụ tăng 10,6%. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm ước tăng 1,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%, giá trị sản xuất đạt 19.868 tỷ đồng, đạt 101,9% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực, trồng rừng vượt kế hoạch. Các chính sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn được triển khai có hiệu quả, đã có 31 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, chiếm 16,23% số xã, bình quân mỗi xã đạt 11,58 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 282 triệu USD, tăng 86,4% so với cùng kỳ, vượt 56,7% kế hoạch. Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng tiếp tục được quan tâm. Thu NSNN ước thực hiện 2.435 tỷ đồng, bằng 108% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có những bước phát triển. Tình hình ANCT, TTATXH được đảm bảo, quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững…Bên cạnh những kết quả đã đạt được, KT-XH của tỉnh trong năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế như: Do diễn biến thất thường của thời tiết, rét đậm, rét hại từ đầu năm, hạn hán, nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều hạn chế; Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố hiệu quả chưa cao…Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,11%, thu nhập bình quân đầu người 36,2 triệu đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội 10.700 tỷ đồng; tổng thu NSNN 2.773 tỷ đồng; giảm từ 4-5% hộ nghèo; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 88%;..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành cần rà soát lại các chỉ tiêu kết quả KT-XH năm 2015 và chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016 sao cho đúng tình hình và phải sát với thực tế. Trong đó tập trung khắc phục những yếu kém, tăng cường công tác phối hợp, tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc trong GPMB, thu hút đầu tư, giải ngân các nguồn vốn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành trong CCHC, thủ tục thu hút đầu tư, kinh doanh, gắn với cơ chế kiểm soát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xem xét cân đối nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch, hạ tầng KCN, giải quyết vấn đề bức xúc về xử lý rác thải, chống ngập úng. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Quan tâm phát triển các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục, chính sách giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội…Đồng chí giao Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành xem lại việc phân bổ đầu tư công sao cho đảm bảo với kế hoạch của tỉnh trong năm 2016. Về các dự thảo báo cáo, tờ trình, Nghị quyết đồng chí giao các ngành chức năng hoàn thiện bảo đảm căn cứ khoa học, khả thi làm cơ sở để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV.

 

N.Hảo (CTTĐT)