Thành tựu về kinh tế

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

14/10/2015 17:00

Xác định hạ tầng giao thông hiện đại đóng vai trò quyết định cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực triển khai thi công nhiều dự án giao thông quan trọng nhằm tạo sự liên kết với các vùng, với các đô thị lớn, giao thông khu vực nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Dự án cầu Gạo Bạc, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) do Sở GTVT quản lý xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân.

 Phát triển đồng bộ

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bùi Văn Thắng cho biết: 5 năm qua (2010- 2015), bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành GTVT đã phát huy nội lực, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông  đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng và cuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây là một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Trong 5 năm tỉnh Hòa Bình đã đầu tư xây mới và cải tạo được 1.014 km đường các loại; trong đó có 92km đường quốc lộ, 12km đường nội thị, 911km đường huyện và đường GTNT được xếp hạng A trở lên. Nhiều công trình giao thông quan trọng được đầu tư, cải tạo như đường 12B, quốc lộ 21, đặc biệt là việc thi công cải tạo QL6 đoạn Xuân Mai- Hòa Bình và xây dựng đường Hòa Lạc- thành phố Hòa Bình bằng hình thức hợp đồng BOT đã làm thay đổi diện mạo giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giúp thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có trên 6.200 km đường giao thông; trong đó chất lượng mặt đường được nâng lên đáng kể, đường quốc lộ, đô thị tỷ lệ mặt đường nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; mạng đường 229 đạt 98%; đường tỉnh đạt 97,5%; đường huyện đạt 72,2%. Đô thị trung tâm thành phố được đầu tư mở rộng, nhiều tuyến đường đã được đầu tư đạt tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật đô thị như đường Trần Quý Cáp, Trương Hán Siêu, đường Chi Lăng kéo dài. Cùng với đó, hệ thống giao thông nông thôn, cầu cống cũng được đầu tư ở hầu khắp các xã, thị trấn trong toàn tỉnh, thiết thực phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại của nhân dân. 

Bên cạnh việc đầu tư cho giao thông đường bộ, hệ thống cảng, bến thủy đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đảm bảo hoạt động tốt. Cảng Ba cấp, Bích Hạ nằm trên thượng lưu thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa với khu vực Tây Bắc cũng như góp phần thúc đẩy du lịch phát triển vùng hồ sông Đà. Hiện tại, ngành GTVT đang tích cực tham mưu cho Bộ GTVT, UBND tỉnh Hòa Bình quan tâm, đầu tư kinh phí, nâng cấp cải tạo thành cảng đầu mối hàng hóa và du lịch của tỉnh.

Tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm 

Thời gian tới, để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cơ hội về phát triển du lịch, giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Hiện ngành Giao thông vận tải đang tích cực xúc tiến ưu tiên đầu tư các tuyến đường quan trọng mang tính đột phá như các quốc lộ, tỉnh lộ, đường kết nối với khu du lịch vùng hồ sông Đà và một số tuyến đường liên quan đến quốc phòng, an ninh và xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình trọng điểm như cải tạo mở rộng QL6, đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, đường đến các xã vùng cao Tân Lạc - Lạc Sơn; đường Cun Pheo - Hang Kia - QL6; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Mông Hóa, Yên Quang, Bờ trái sông Đà, Lạc Thịnh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường tỉnh cơ bản đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV; 100% giao thông đô thị có mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng; giao thông nông thôn 100% đường huyện, 70% đường xã được cứng hóa, bê tông. Đồng thời xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các bến xe khách trong tỉnh theo quy hoạch; nâng cấp các cảng, bến thủy nội địa ở vùng hồ sông Đà, bến thủy nội địa trên sông Bôi.

 

Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Bùi Văn Thắng nhấn mạnh: Xây dựng hạ tầng giao thông cần dựa trên cơ sở quy hoạch, có bước đi, lộ trình thích hợp, tính đến thứ tự ưu tiên, theo khả năng vốn, không đầu tư dàn trải. Đặc biệt, cần mở rộng xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; lồng ghép các nguồn vốn, chương trình mục tiêu để phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các khâu trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quyết liệt, minh bạch trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện được đồng bộ các giải pháp như trên, chắc chắn công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hòa Bình sẽ sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Hương Thu.CTV