Thành tựu về kinh tế

Thu ngân sách 9 tháng tăng 15% so với cùng kỳ

12/10/2015 17:00
9 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ước đạt 1.727 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Chính phủ giao, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ tăng 15%.
Ngành thuế tăng cường quản lý nguồn thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế vào NSNN

Dự báo tình hình thu ngân sách những tháng cuối năm vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành dự toán năm 2015, Cục thuế tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác triệt để mọi nguồn thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế, trong đó kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế; Có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các doanh nghiệp nợ thuế đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời số thuế phát sinh và thu hồi các khoản nợ đọng vào NSNN, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế  nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong kê khai, tính thuế và nộp thuế; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với việc hỗ trợ Người nộp thuế nắm bắt kịp thời các quy định mới để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước./.

 

 

 

Văn Hồng Quý – Cục thuế Tỉnh