Quy hoạch xây dựng

5 tỉ đồng hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương

14/12/2009 17:00

(HBĐT) - Cùng với xây dựng, tu bổ các hồ, đập, bai dâng, chương trình kiên cố hoá kênh mương đã góp phần đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng. Năm 2008, tỉnh phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ kiên cố hoá 16, 5 km kênh mương loại III với tổng kinh phí 5 tỉ đồng.

Trong đó, huyện Lạc Thuỷ, Tân Lạc, Yên Thuỷ, Mai Châu, Lương Sơm mỗi huyện 1,3 km, kinh phí 400 triệu đồng /huyện; huyện Kim Bôi, Lạc Sơn mỗi huyện 2 km, kinh phí 600 triệu đồng /huyện; huyện Đà Bắc, Cao Phong, Kỳ Sơn, thành phố Hoà Bình mỗi địa phương 1 km, kinh phí mỗi nơi 300 triệu đồng; Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi 2 km, kinh phí 600 triệu đồng.

Cẩm Lệ