Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Công văn cung cấp nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lơn Châu phi

KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2019

KẾ HOẠCH Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chị thị số 33/CT-TTg, ngày 05/12/218 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Quyết định Ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình