Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình

Quyết định Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Công nghiệp khai khoáng thực hiện dự án Chuỗi sản xuất-tiêu thụ cây ăn quả có múi đảm bảo an toàn thực phẩm tại xóm Vó Mái xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Quyết định Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm thuê đất thực hiện dự án Nhà máy may Hồ Gươm tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

Quyết định Quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

QUYẾT ĐỊNH Về việc cắt giảm, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ