Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Phạm Thị Thuyết với bà Bùi Thị Lan, trú tại xóm Tân Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của ông Vũ Văn Hoa trú tại số nhà 02, ngõ 146, đường Phạm Hồng Thái, Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình , tỉnh Hòa Bình

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình

Báo cáo Kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2025"

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

Chỉ thị năng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy BCH TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp