Các khu du lịch

Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

30/12/2022 00:00
Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Triển khai Nền tảng quản trị, kinh doanh du lịch và Số hoá các điểm du lịch, quảng bá du lịch trên Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh năm 2022.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện được số hóa 360 phim, băng âm thanh, hình ảnh, văn bản… cùng với giải pháp công nghệ truyền thông nhằm quảng bá 08 điểm văn hóa du lịch cộng đồng của tỉnh Hòa Bình. Bao gồm: Điểm du lịch cộng đồng bản Bước, xã Săm Khòe, huyện Mai Châu; điểm du lịch cộng đồng bản Hịch, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu; điểm du lịch cộng đồng bản Văn, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu; điểm du lịch cộng đồng bản Poom Cọong, thị trấn huyện Mai Châu; điểm du lịch cộng đồng xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; điểm du lịch cộng đồng xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc; điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong; điểm du lịch cộng đồng xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

Ban Biên tập Cổng thông tin du lịch thông minh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đã đăng hơn 400 tin, bài, ảnh, bài dịch tiếng Anh đăng tại trang Cổng thông tin Du lịch thông minh của tỉnh để tuyên truyền, quảng bá cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch Hòa Bình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 01 khóa tập huấn để hướng dẫn cho 30 học viên đến từ các cơ quan quản lý du lịch cấp huyện, các doanh nghiệp quản lý cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch nắm được các quy trình xử lý tin bài, cách đăng tải thông tin, hoạt động du lịch tại các địa phương nhằm tuyên truyền cho du khách biết nhiều hơn về du lịch các huyện, thành phố nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung.

Sau khi hoàn thành việc số hóa 8 điểm du lịch trong năm 2022, Sở đã ban hành Công văn số 3094/SVHTTDL-VP ngày 31/10/2022 gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia viết bài, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Du lịch thông minh của tỉnh. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trên 38 đơn vị là thành viên Cổng thông tin du lịch thông minh được cấp tài khoản truy cập, tra cứu, truy xuất và xử lý thông tin thuộc đơn vị mình quản lý). Tiếp tục tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa 360 cho các điểm văn hóa và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phát triển dịch vụ du lịch thông minh, ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) tại các di tích, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Về triển khai nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch, chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn triển khai, kết nối liên thông các hệ thống đã có với các nền tảng số hỗ trợ hoạt động du lịch của Tổng cục Du lịch như: Ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; nền tảng “Quản trị và kinh doanh du lịch”; hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam; hệ thống thẻ - vé điện tử; thẻ du lịch thông minh; hệ thống thuyết minh đa phương tiện (multimedia guide); kênh truyền thông trên các nền tảng số (http://nentangso.vietnamtourism.gov.vn).

Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động chuyển đổi số; tiếp tục đề nghị Tổng cục Du lịch hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng về công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch cho các cơ quan quản lý du lịch, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số du lịch./.

Lê Huệ (CTTĐT)