Các dự án kêu gọi đầu tư

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

22/09/2016 17:00
Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/9/2006 của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường pháp lý, tạo sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về thu hút đầu tư.

Hiện nay trên địa bàn tình đã có 8 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư đến đầu tư dự án. Các dự án chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; số dự án và vốn đầu tư thực hiện đạt tỷ lệ cao; phần lớn các dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh và có hiệu quả tốt.

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh tổ chức khoảng 13 đến 15 hội chợ và triển lãm, các cuộc đối thoại với toàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc theo lĩnh vực ngành nghề, như tiếp xúc với các doanh nghiệp sản xuất xi măng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các doanh chế biến, nông lâm sản.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức đoàn cán bộ đi vận động, tiếp xúc kêu gọi đầu tư ở Nga, Mỹ, Rumani, Pháp, Trung Quốc.... và thường xuyên tổ chức tiếp xúc với Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam (Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản....), một số tổ chức Quốc tế như: JICA, JETRO Nhật Bản, KOTRA Hàn Quốc... các tập đoàn kinh tế lớn, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành để quảng bá, thu hút đầu tư; phát hành một số tập san, tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD, thiết lập Website, Cổng thông tin điện tử giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh.  

Đến nay có 450 dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư, trong đó có 417 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 52.025 tỷ đồng và 33 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký là 449 triệu USD. Tổng số dự án còn hiệu lực là 357 dự án, trong đó có 333 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký là 38.232 tỷ đồng và 24 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký 404,2 triệu USD.

Huyện Lương Sơn với 134 dự án (16 FDI và 118 ĐTTN), thành phố Hòa Bình với 61 dự án (04 FDI và 57 ĐTTN), huyện Kỳ Sơn 31 dự án chiếm, huyện Lạc Thủy với 27 dự án, huyện Kim Bôi có 20 dự án, huyện Yên Thủy 18 dự án, huyện Lạc Sơn 15 dự án, huyện Tân Lạc 14 dự án, huyện Cao Phong 13 dự án, huyện Đà Bắc và Mai Châu mỗi huyện 12 dự án.

Lĩnh vực công nghiệp 145 dự án; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản 81 dự án; nông nghiệp 30 dự án; hạ tầng, đô thị, nhà ở 29 dự án; du lịch, khách sạn 20 dự án; trồng rừng và trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái 18 dự án; dịch vụ, thương mại 17 dự án; hạ tầng khu, cụm công nghiệp 06 dự án; đào tạo, y tế, văn hóa, chợ, công nghệ sinh học, nghĩa trang 11 dự án.

Có 166 dự án đã đầu tư đã xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 19 dự án FDI, vốn đầu tư thực hiện khoảng 163 triệu USD bằng 61% tổng vốn đăng ký của các dự án FDI; giải quyết việc làm cho khoảng 11.700 lao động; 147 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư 16.636 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Dự án đang đầu tư xây dựng: Có 45 dự án, trong đó có 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 133,14 triệu USD và 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.792 tỷ đồng. Một số dự án đầu tư xây dựng còn chậm, nguyên nhân do nhà đầu tư thiếu tích cực và hạn chế về năng lực tài chính, một số khác đầu tư chậm do phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hoặc gặp vướng mắc trong thi công xây dựng.

Nghị quyết số 03 - NQ/TU, về thu hút đầu tư giai đoạn 2006 – 2010 đã thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển sản xuất, tạo ra năng lực sản xuất mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xuất khẩu, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, tạo nguồn thu mới cho ngân sách của tỉnh.

 

 

Thái Sơn (BTGTU)