Các dự án kêu gọi đầu tư

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

05/05/2016 17:00
Ngày 5/5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình hoạt động các tổ chức Hội, doanh nghiệp năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Với  mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng lớn mạnh, góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã và đang triển khai chương trình, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập và phát triển”, thực hiện phương châm “Hội viên hỗ trợ hội viên”. Thực hiện nhiều hoạt động phát huy vai trò của tổ chức Hội như: Hợp tác liên kết, liên doanh, tiêu thụ sản phẩm của nhau; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; xây dựng thiết lập quan hệ gắn kết với cơ quan Nhà nước phổ biến chủ trương, chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội... Nhìn chung, các doanh nghiệp đã từng bước ổn định, mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo việc làm cho khoảng 56.250 người. Năm 2015, thu ngân sách Nhà nước khối doanh nghiệp đạt 1.751,8 tỷ đồng, chiếm 70% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn, tồn tại, như: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chưa có cơ chế, chính sách thuận lợi từ Hội Trung ương đến địa phương; lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn còn cao; trình độ, năng lực quản lý, quản trị của một số doanh nghiệp còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý còn có sự chồng chéo; thủ tục hành chính còn nhiều bất cập; giá thuê đất cao hơn so với các tỉnh lân cận.

Năm 2016, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề ra 4 phương hướng hoạt động về: Công tác tổ chức và hội viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ hội viên; công tác xã hội từ thiện; các hoạt động khác.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề xuất, kiền nghị đó là: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường các buổi gặp gỡ thường xuyên hoặc định kỳ trực tiếp với doanh nghiệp; cương quyết xử lý những cán bộ nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm công vụ; có quy định về công tác thanh tra, kiểm tra thành các đoàn liên ngành.

Sau khi nghe các ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã thông tin, giải đáp làm rõ một số vấn đề quan trọng. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá cho nền kinh tế cũng như vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ra đời đã tạo mối liên hệ, gắn kết giữa các thành viên, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong thời gian tới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội; các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó khăn, tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vì sự phát triển bền vững chung của tỉnh.

Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, có văn bản trả lời và có hướng giải quyết kịp thời, hiệu quả nhất; tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổng hợp kế hoạch thanh tra hàng năm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chồng chéo. Các cơ quan, đơn vị có hoạt động liên quan đến doanh nghiệp cần xây dựng quy chế làm việc đảm bảo công khai, minh bạch và văn hóa công sở./.


                                                                                                

Lê Huệ (CTTĐT)