Các dự án kêu gọi đầu tư

Họp Ban Chỉ đạo quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020

13/08/2015 17:00
Ngày 14/8, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020, từ năm 2011 tới nay cơ bản đã đạt được một số kết quả nhất định. Các định hướng của tỉnh đã đến được với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và người lao động, góp phần thay đổi nhận thức, quan điểm trong công tác đào tạo nghề và lựa chọn của người lao động, đã có sự kết nối giữa người lao động với các doanh nghiệp sử dụng lao động. Số lượng lao động qua đào tạo các trình độ tăng hàng năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35% năm 2011 lên 55% năm 2015. Từ năm 2011 đến năm 2013 đã giải quyết việc làm trong nước cho trên 45 nghìn lao động, ước thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 giải quyết việc làm trong nước cho 76,5 nghìn lao động. Đến nay toàn tỉnh có 41 cơ sở dạy nghề, bao gồm 4 trường cao đẳng nghề, 17 trung tâm dạy nghề và các cơ sở dạy nghề khác, tăng 17 cơ sở sở so với năm 2010.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn: Tổng nhu cầu kinh phí lớn ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện. Một số cơ sở dạy nghề hoạt động kém hiệu quả, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề còn thiếu, đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Ngành nghề đào tạo chưa gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong tỉnh quy mô nhỏ do đó việc sử dụng lao động đa số mang tính thời điểm.

Tại cuộc họp các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm một số hạn chế, yếu kém về thực trạng quy hoạch nhân lực hiện nay, đồng thời tham gia ý kiến đề xuất hướng giải quyết. Thực tế cho thấy hiện nay công tác giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động cơ bản tốt, tuy nhiên tác phong lao động còn kém chưa đáp ứng kịp nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để giải quyết vấn đề trên cần tập trung đẩy mạnh mạng lưới dạy nghề và nâng cao chất lượng lao động.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đánh giá thời gian qua việc triển khai quy hoạch nhân lực đã được các sở, ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bước đầu đạt kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị ngay sau cuộc họp, Sở KH&ĐT- cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các huyện, thành phố, sở, ngành có báo cáo đánh giá cụ thể về kết quả quy hoạch nhân lực 4 năm từ 2011 – 2015, hoàn thành báo cáo và gửi về UBND tỉnh trước tháng 12/2015. Trên cơ sở tổng hợp từ các ngành, tới đầu năm 2016 sẽ tổ chức hội nghị cấp tỉnh sơ kết 4 năm thực hiện quy hoạch nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai quy hoạch nhân lực giai đoạn 2016 – 2020./.

Lê Thùy- CTTĐT