Danh mục dự án

Danh mục 10 dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2024

(08/04/2020 17:00)

Ngày 8/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2024.