Giới thiệu các khu công nghiệp

Kết quả thu hút đầu tư và tình hình triển khai các dự án đầu tư của tỉnh ta giai đoạn 2006-2010

(08/12/2011 17:00)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/9/2006 của Tỉnh uỷ về thu hút đầu tư giai đoạn 2006-2010, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định, bình quân 12%/năm; thu ngân sách Nhà nước đạt khá (năm 2010 đạt 1.322 tỷ đồng); từ chỗ chúng ta mới chỉ đạt ở mức “không còn là điểm trắng” về phát triển công nghiệp vào năm 2006, đến nay đã có 8 khu công nghiệp, 352 dự án đầu tư, gấp 3,2 lần tổng số dự án đầu tư vào tỉnh các năm trước đó; công tác thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kết quả thu hút đầu tư đã làm thay đổi bộ mặt đô thị trong tỉnh, tạo thêm công ăn việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thực trạng đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(21/09/2011 17:00)

Trong những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển nguồn nhân lực nói chung trong đó có lực lượng công nhân, người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh.

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình

(13/06/2010 17:00)

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009-2010, định hướng đến năm 2015  

Khu công nghiệp Lạc Thịnh

(13/12/2009 17:00)

Vị trí: xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 100km theo đường Hồ Chí Minh.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch

(13/12/2009 17:00)

Khu công nghiệp Nhuận Trạch nằm tại Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn. Cách trung tâm Hà Nội 40km theo đường quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm Thành phố Hòa Bình 35km.

Giới thiệu về quy hoạch 02 khu các cơ sở sản xuất công nghiệp tỉnh Hoà Bình

(13/12/2009 17:00)

Khu các cơ sở sản xuất công nghiệp Lương Sơn nằm trên quốc lộ 6, cách thị xã Hoà Bình 35 km, cách Hà Nội 40 km, gần sông Bùi, đường Hồ Chí Minh và chuỗi đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn. Hiện nay, khu này đã có Nhà máy gạch tuynel Lương Sơn, công suất 20 triệu viên/năm

Khu công nghiệp Nam Lương Sơn

(13/12/2009 17:00)

Khu công nghiệp Nam Lương Sơn nằm tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tiếp giáp Hà Nội, cách trung tâm hà Nội 45km theo đường Hồ Chí Minh.

Ngành công nghiệp vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá

(13/12/2009 17:00)

Từ năm 2002, công tác khuyến công đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện với nguồn quỹ hỗ trợ trên 700 triệu đồng/năm, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng/năm. Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn hẹp so với nhu cầu thực tế, nhưng đã góp phần giúp các cơ sở phát triển sản xuất, truyền nghề và tạo việc làm cho người lao động.

Khu công nghiệp Yên Quang

(13/12/2009 17:00)

Khu công nghiệp Yên Quang nằm tại xã Yên Quang, huyện Lương Sơn,  tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội 35km theo đường Láng - Hòa Lạc.

Khu công nghiệp Thanh Hà

(13/12/2009 17:00)

Khu công nghiệp Thanh Hà nằm tại thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 65km theo đường Hồ Chí Minh.

Khu công nghiệp Mông Hóa

(13/12/2009 17:00)

Khu công nghiệp Mông Hóa nằm tại xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cách trung tâm Hà Nội 55km, cách trung tâm TP Hòa Bình 18km theo quốc lộ 6.