Tuyên truyền hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Tổ chức Giải kéo co, Tung còn mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão

06/01/2023 00:00
Nhằm tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, rèn luyện sức khỏe, xây dựng khối đại đoàn kết, giao lưu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh; ngày 03/01/2023, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 01/KH-CĐVC-SVHTTDL về tổ chức Giải kéo co, Tung còn mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ (2023-2028).

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Nội dung thi đấu gồm: Môn Kéo co, thi đấu đội nam, đội nữ; môn Tung còn, thi đấu đôi nam nữ.

Thời gian tổ chức vào ngày 10/02/2023. Lễ khai mạc và Bế mạc tại Nhà thi đấu tỉnh, thi đấu tại Sân vận động tỉnh. Thời gian bốc thăm lịch thi đấu vào ngày 09/02/2023 tại Hội trường tầng 1 Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các Khối thi đua gửi danh sách đăng ký về Công đoàn Viên chức tỉnh chậm nhất là ngày 06/02/2023. Căn cứ vào thời gian và số đội, đôi đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết định hình thức thi đấu./.

 

Kim Quý-CTTĐT