thông tin dịch bệnh Covid-19

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HÒA BÌNH TỪ 25.8 - 01.9.2022

05/09/2022 09:30

I. Tình hình dịch bệnh
Ca mắc mới trong ngày:  Ghi nhận 299 ca (253 ca mắc mới, 46 ca tái nhiễm) tăng 97 ca mắc mới và 40 ca tái nhiễm so với tuần trước. Trong đó:

STT Địa Phương Số ca mắc Phân loại tuổi Tiền sử tiêm Vắc xin
Dưới 12 tuổi 12 đến dưới 18 tuổi 18-65 tuổi Trên 65 tuổi Chưa tiêm Tiêm 01 mũi Tiêm ≥ 02 mũi
1 Lương Sơn 33 1 1 28 3 1 1 31
2 Thành phố Hòa Bình 71 7 3 51 10 5 1 65
3 Đà Bắc 7 2 0 4 1 0 1 6
4 Cao Phong 43 6 5 28 4 2 3 38
5 Tân Lạc 19 3 1 7 8 3 0 16
6 Mai Châu 1 0 0 1 0 0 0 1
7 Lạc Sơn 20 2 3 14 1 2 0 18
8 Yên Thủy 7 3 0 4 0 0 2 5
9 Kim Bôi 24 5 3 14 2 4 1 19
10 Lạc Thủy 9 4 1 4 0 3 1 5
11 BVĐK tỉnh 19 1 0 6 12 5 0 14
Tổng 253 34 17 161 41 25 10 218

           Lũy kế đến hết ngày 31/8/2022 tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh: 206.175 đã được cấp mã bệnh. Số ca tái nhiễm: 46
II. Kết quả thực hiện xét nghiệm
1. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR: 50 mẫu
2. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên:  1.021 mẫu
III. Kết quả tiêm Vắc xin phòng COVID-19
1. Kết quả cộng dồn các đợt theo số vắc xin được phân bổ cho tỉnh:
- Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ: 2.178.946 liều
- Tổng số mũi vắc xin đã tiêm: 2.217.643 mũi
- Tổng số người trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin: 550.051 người, trong đó:
+  Số người đã được tiêm 1 mũi vắc xin cần tiêm mũi 2 là: 7.769 người
+ Số người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cần tiêm mũi 3 là: 136.628 người
+ Số người đã tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1): 405.780 người
+ Số người tiêm mũi bổ sung: 230.692 người
+ Số người tiêm mũi 4(nhắc lại lần 2): 116.631  người
- Tổng số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm: 77.927 người
+ Số trẻ 12 đến 17 tuổi được tiêm 1 mũi cần tiêm mũi 2: 1.794 người
+  Số trẻ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 2: 77.298 người
+ Số trẻ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3: 41.048 người
- Tổng số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm: 103.217 người
+ Số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 1 mũi cần tiêm mũi 2: 28.833 người
+ Số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 2: 74.384 người

2. Kết quả thực tế số người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh:
2.1. Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 99,4%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          98,0%
Tỷ lệ được tiêm 3 mũi đạt:                          73,3%
Tỷ lệ được tiêm 4 mũi đạt:                          75,5%
2.2. Số người từ 12-17 tuổi đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 99,9%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          99,0%
Tỷ lệ được tiêm 3 mũi đạt:                          52,7%
3. Kết quả số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh:
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 92,0%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          66,3%
IV. Các hoạt động đã triển khai trong tuần
- Tiến hành cấp mã ca bệnh dương tính trên địa bàn;
- Hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương;
- Giám sát công tác tiêm chủng COVID-19 tại các huyện, thành phố;
- Tổng hợp báo cáo đánh giá cấp độ dịch gửi Sở Y tế;
- Tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 các đợt được phân bổ;
- Tiếp tục truyền thông các quy định mới về phòng chống dịch bệnh, Vắc xin, các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

CTTĐT