thông tin dịch bệnh Covid-19

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HÒA BÌNH TỪ 11.8-18.8.2022

19/08/2022 09:19

I. Tình hình dịch bệnh
Ca mắc mới trong ngày Ghi nhận 116 ca. Trong đó:

STT Địa Phương Số ca mắc Phân loại tuổi Tiền sử tiêm Vắc xin
Dưới 12 tuổi 12 đến dưới 18 tuổi 18-65 tuổi Trên 65 tuổi Chưa tiêm Tiêm 01 mũi Tiêm ≥ 02 mũi
1 Lương Sơn 13 3 0 8 2 1 0 12
2 Thành phố Hòa Bình 12 1 1 10 0 0 0 12
3 Đà Bắc 9 1 0 7 1 0 0 9
4 Cao Phong 24 2 0 15 7 1 1 22
5 Tân Lạc 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mai Châu 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Lạc Sơn 5 1 0 4 0 0 1 4
8 Yên Thủy 4 0 0 4 0 0 0 4
9 Kim Bôi 27 7 0 17 3 8 0 19
10 Lạc Thủy 5 0 0 2 3 0 0 5
11 BVĐK tỉnh 16 0 1 9 6 5 1 10
Tổng 116 15 3 76 22 15 3 98

           Lũy kế đến hết ngày 17/8/2022 tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh: 205.766 đã được cấp mã bệnh.
II. Kết quả thực hiện xét nghiệm
1. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR: 39 mẫu
2. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên:  483 mẫu
III. Kết quả tiêm Vắc xin phòng COVID-19
1. Kết quả cộng dồn các đợt theo số vắc xin được phân bổ cho tỉnh:
- Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ: 2.142.946 liều
- Tổng số mũi vắc xin đã tiêm: 2.164.697 mũi
- Tổng số người trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin: 550.051 người, trong đó:
+  Số người đã được tiêm 1 mũi vắc xin cần tiêm mũi 2 là: 8.119 người
+ Số người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cần tiêm mũi 3 là: 144.429 người
+ Số người đã tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1): 397.341 người
+ Số người tiêm mũi bổ sung: 230.692 người
+ Số người tiêm mũi 4(nhắc lại lần 2): 93.812 người
- Tổng số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm: 77.927 người
+ Số trẻ 12 đến 17 tuổi được tiêm 1 mũi cần tiêm mũi 2: 2.218 người
+  Số trẻ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 2: 76.661 người
+ Số trẻ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 3: 37.622 người
- Tổng số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm: 95.731 người
 + Số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 1 mũi cần tiêm mũi 2: 36.428 người
+ Số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 2: 59.303 người
2. Kết quả thực tế số người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh:
2.1. Số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 99,4%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          97,9%
Tỷ lệ được tiêm 3 mũi đạt:                          71,8%
Tỷ lệ được tiêm 4 mũi đạt:                          64,1%
2.2. Số người từ 12-17 tuổi đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 99,9%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          98,1%
Tỷ lệ được tiêm 3 mũi đạt:                          48,3%
3. Kết quả số trẻ 5 đến dưới 12 tuổi lên đã được tiêm trên địa bàn toàn tỉnh:
Tỷ lệ bao phủ được tiêm ít nhất 1 mũi đạt: 85,3%
Tỷ lệ được tiêm 2 mũi đạt:                          52,8%
IV. Các hoạt động đã triển khai trong tuần
- Tiến hành cấp mã ca bệnh dương tính trên địa bàn;
- Hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương;
- Giám sát công tác tiêm chủng COVID-19 tại các huyện, thành phố;
- Tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 các đợt được phân bổ;
- Tiếp tục truyền thông các quy định mới về phòng chống dịch bệnh, Vắc xin, các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

CTTĐT