Kinh tế

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

(18/01/2023 09:00)

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 05/01/2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 385-KH/HNDT để triển khai thực hiện.

Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

(18/01/2023 08:58)

Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ. Hàng năm xây dựng các kế hoạch có lồng ghép triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng chính sách, đào tạo, tập huấn, phát triển hạ tầng đo lường, đảm bảo đo lường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường

(18/01/2023 01:20)

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND cấp lần đầu chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 1 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình.

Đoàn công tác của Trung ương đoàn làm việc tại tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây

(17/01/2023 01:34)

Ngày 16/01, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đinh Công sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh

(17/01/2023 01:32)

Ngày 13/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023.

1.915 công trình tưới tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023

(17/01/2023 01:31)

Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình, kế hoạch diện tích tưới, tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023.

Điều chỉnh Quyết định về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát

(17/01/2023 01:30)

Ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ.

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh

(17/01/2023 01:29)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ chủ yếu và đạt được những kết quả tích cực. Bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chương trình được kiện toàn, thành lập kịp thời, đảm bảo về thành phần, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong vai trò. Việc thể chế hóa cơ chế, chính sách và ban hành văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và có cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp trong tổ chức thực hiện, các cơ chế, chính sách đều được tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, đảm bảo về mặt thời gian.

Chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại KB Group là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì, huyện Kim Bôi

(16/01/2023 08:44)

UBND tỉnh vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại KB Group là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Habi Valley) tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình tại Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 05/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 12/1/2023.

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025

(16/01/2023 08:40)

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025.

Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn

(13/01/2023 00:00)

Ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 52/UBND-KTN về việc vho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo thuộc xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy

(13/01/2023 00:00)

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Bảo Hiệu đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 đầm ấm.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2023

(13/01/2023 00:00)

Ngày 13/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

(13/01/2023 00:00)

Ngày 12/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023.

Tăng cường phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

(13/01/2023 00:00)

Năm 2022, tỉnh đã tăng cường phát triển hạ tầng, tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hoá 107 thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm thời gian thực hiện hoặc thành phần hồ sơ thực hiện để trình các Bộ, ngành chủ quản xem xét, quyết định. Đặc biệt, trong số đó đã ban hành quyết định bãi bỏ 03/14 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ không còn phù hợp thực hiện tại địa phương; đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo hướng giảm thời gian thực hiện, giảm thành phần hồ sơ nhằm góp phần hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1/2023

(13/01/2023 00:00)

Ngày 13/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 1 năm 2023, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Kết quả thực hiện cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(13/01/2023 00:00)

Thời gian qua, quá trình cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp Nhà nước đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tổng kết hoạt động năm 2022

(12/01/2023 00:00)

Ngày 12/01, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Cục Thuế năm 2022

(12/01/2023 00:00)

Sáng ngày 11/01, Cục Thuế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động Cơ quan văn phòng Cục Thuế nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2022 và bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Long – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục Thuế tỉnh Hoà Bình.

Thủy điện Hòa Bình đặt mục tiêu sản xuất 9,83 tỷ kWh điện năm 2023

(12/01/2023 00:00)

Ngày 10/01, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại Hội nghị, đại diện Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết năm 2022, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình trong nửa đầu năm đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên đến các tháng mùa lũ thì nước về kém hơn.