Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

10/08/2014 17:00
Ngày 6/8/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1318/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Bùi Văn Khánh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

 Tại Quyết định 1316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1315/QĐ-TTg, Quyết định 1314/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đăng Ninh và chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Văn Toàn, để nhận công tác mới./.

Linh Ngọc - VPUB