Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Hội nghị tổng kết thực hiện giúp đỡ các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2007-2013) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020.

18/12/2013 17:00
Chiều 18/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết thực hiện giúp đỡ các xã ĐBKK thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2007-2013) và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 Toàn tỉnh hiện có 210 xã, phường, thị trấn. Kết quả công nhận phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2007-2011, có 54 xã khu vực III, 125 xã khu vực II, 31 xã, phường, thị trấn khu vực I. Theo đó, có 79 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II. Ngoài nguồn lực đầu tư từ Chương trình do Trung ương phân bổ, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho địa bàn các xã vùng ĐBKK của tỉnh. Đồng thời phân công 45 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 79 xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

 

Qua việc giúp đỡ các xã nghèo ĐBKK của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua cùng với các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Chính Phủ đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường, từng bước thay đổi tập quán canh tác, tập quán sản xuất của nhân dân các xã trong vùng ĐBKK, dần dần biết tận dụng, khai thác được tiềm năng lao động, đất đai để phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Trang bị kiến thức cho các hộ nghèo để biết bố trí sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dận tộc ở các xã, thôn, bản ĐBKK. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được cải thiện, 100% các xã thuộc Chương trình đều có trường tiểu học và trung học cơ sở, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã, 98,6% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, 70/73 xã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 100% xã có điểm Bưu điện văn hoá xã. 100% xã có trạm y tế đảm bảo sức khoẻ cho người dân. Đời sống văn hoá của đồng bào được cải thiện, văn hoá truyền thống được bảo tồn, giữ gìn và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉ lệ hộ nghèo từ 52,74% năm 2007, đến nay giảm xuống còn 39%; thu nhập bình quân các xã ĐBKK đạt 6,5 triệu đồng/người/năm.

 

Qua đánh giá, từ năm 2007-2011 có 11/79 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II, trong đó có 6 xã của huyện Kim Bôi ra khỏi chương trình từ năm 2009 và 5 xã của các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Cao Phong hoàn thành mục tiêu năm 2011.

 

Tại hội nghị đã có các ý kiến thảo luận của các ngành và địa phương tập trung vào các vấn đề như: Một số cơ quan, đơn vị tuy đã triển khai tới các xã nhưng còn mang tính thụ động chưa có kế hoạch cụ thể cho từng năm và giai đoạn; Các xã ĐBKK hầu hết xa trung tâm, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, trình độ dân trí hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện sản xuất có nhiều khó khăn, thiếu vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sản xuất...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà các xã ĐBKK đã được các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, giúp đỡ trong tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế như: Chưa có lộ trình giúp đỡ đồng bộ; việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã chưa tốt dẫn đến việc phân tán nguồn lực đầu tư trên địa bàn xã; chưa phân công giúp đỡ đến các thôn xóm; một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng được phương thức và nội dung giúp đỡ cụ thể mà giúp bằng hình thức giao lưu tặng quà nên hiệu quả không cao. Theo đó, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã ĐBKK tiếp tục hủ động thường xuyên nắm tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch nội dung giúp đỡ phù hợp, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã để thực hiện một cách hiệu quả nhất. Phải ban hành khung pháp lý giúp đỡ xã ĐBKK gắn với xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị được phân công xây dựng chương trình ngắn hạn từng năm phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH. Các huyện, thành phố xây dựng phương án phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc giúp đỡ các thôn, bản ĐBKK. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tổng hợp xây dựng chương trình khung giúp đỡ cụ thể đối với các cơ quan, đợn vị được phân công trong quí I/2014; giao Sở Nội vụ soạn thảo qui định chế độ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã, xóm ĐBKK; giao Sở KH-ĐT thông báo đến các các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, biết nguồn vốn ODA được phân bổ ở các xóm, xã được giúp đỡ để chủ động tham gia. Các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã ĐBKK thoát nghèo UBND tỉnh sẽ có cơ chế khen thưởng. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình giúp đỡ xã ĐBKK.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình giúp đỡ các xã ĐBKK giai đoạn 2007-2013.

Nguyễn Hảo